Annuleringsvoorwaarden 2022

ANNULERINGSVOORWAARDEN 2022


Let op: heb je geboekt bij Booking.com, dan moet je daar ook zelf je boeking annuleren. Dit kunnen wij niet voor je doen, omdat je je boeking 'officieel' bij hun hebt afgesloten. Dit kan via je eigen account en volgens de voorwaarden waarmee je bij Booking akkoord bent gegaan tijdens het boeken. Als je hier vragen over hebt, kun je het beste contact opnemen met Booking.com zelf.
Artikel 9 Annuleringen

9.1 Annulering door klanten, algemeen

  1. 9.1.1 De klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien klant alsnog na een half uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan het horecabedrijf zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de horecaovereenkomst en volledige nakoming van klant omtrent de hore- caovereenkomst te verlangen.
  2. 9.1.2 Het horecabedrijf kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende hore- caovereenkomst moet worden verleend aan de klant verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschou- wen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.
  3. 9.1.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.4 is ook op annuleringen van toepassing.
  4. 9.1.4 Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.
  5. 9.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

9.2 Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies


UNIFORME VOORWAARDEN HORECA

  1. 9.2.1 Individuen

Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen gelden voor annulering van die reservering de volgende percentages van de reserveringswaarde die door de klant betaald moeten aan het horecabedrijf (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen):

Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum

0%

Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum

15%

Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum

35%

Meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum

60%

Meer dan 24 uur voor de ingangsdatum

85%

24 uur of minder voor de ingangsdatum

100%